YLITÄ ODOTUKSET.
KESKITÄ.
previous arrow
next arrow
Slider

Verkkosivut

Toteutamme verkkosivustoja, jotka tukevat liiketoimintasi tavoitteita.

Lue lisää

Verkkomarkkinointi

Verkkomarkkinointi on kustannustehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita.

Lue lisää

Hakukoneoptimointi

Oikein toteutettu sisältö varmistaa, että kävijät ovat palveluidesi perässä.

Lue lisää

16.2.2011

Digitaalisen markkinoinnin barometrin mukaan sosiaalisen median, kuten blogien ja yhteisöjen, hyödyntäminen digitaalisessa markkinoinnissa kasvaa edelleen merkittävästi. Tukevimman jalansijan ovat saaneet kolmansien osapuolien yhteisöt. Yritysten omiin yhteisöihin ja blogeihin kohdistuu kasvavaa kiinnostusta, mutta näiden toteuttaminen on selvästi hankalampaa. Suosituimpia digitaalisia markkinointikanavia ovat edelleen yritysten omat verkkopalvelut, sähköposti ja hakukonemarkkinointi.

Aalto University Executive Educationin digitaalisen markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen foorumi DiViA julkaisi 16.2. Digitaalisen markkinoinnin barometri –tutkimuksen jo seitsemättä kertaa. Barometrissa selvitettiin digitaalisten markkinointikanavien ja niiden eri muotojen käyttöä vuonna 2010 sekä suunnitelmia vuodelle 2011. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 301 markkinoinnin ammattilaista.

‒ Yritysten ulkopuoliset yhteisöt ja niiden hyödyntäminen ovat olleet vahvasti medioissa esillä ja koulutustarjonta on runsasta. Ei siis ihme, että yhteisöjen suosio näkyy myös tutkimuksen tuloksissa. Yhä harvempi uskaltaa tuomita sosiaalisen median humpuukina, vaikka soraääniäkin toki edelleen kuuluu tutkimuksen tekijä, tutkija Petteri Pohto DiViAsta kertoo.

Kaikille yhteisöjen käyttö ei samalla tavalla sovikaan. Yrityksille tuotteitaan tai palveluitaan myyvät yritykset käyttävät sosiaalista mediaa ja ylipäätään digitaalisia kanavia huomattavasti vähemmän hyväkseen kuin kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset.

‒ B2B-puolella on kuitenkin paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Lähivuosien aikana päättäviin asemiin nousee paljon nuoria, jotka ovat tottuneet käyttämään digitaalisia kanavia ensisijaisena informaatiolähteenään. Silti yllättävän monelle tuntuu olevan vaikeaa uskoa, että muutkin digitaaliset kanavat kuin sähköposti toimivat myös tällä puolella, Pohto toteaa.

Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin muodot kaikkien vastaajien joukossa ovat yrityksen oma verkkopalvelu, hakukonemarkkinointi, sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet ja suoramainonta sekä verkkomainonta.


Tavoitteena myynnin lisääminen

Eri kanavia ja keinoja käytetään hyvin erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Neljä tavoitetta nousi kuitenkin ylitse muiden. Ylipäätään digitaalisten kanavien käytöllä pyritään pääasiassa lisäämään myyntiä, tehostamaan viestintää ja mainontaa sekä vahvistamaan yrityksen brandia. Myös palvelun tehostaminen ja parantaminen ovat tavoitteina kohtuullisen yleisiä.

Yrityksen ulkopuolisia yhteisöjä käytetään ennen kaikkea brandin vahvistamiseen. Hieman yllättäen dialogin ja vuorovaikutuksen toteuttaminen eivät nouse kovin korkealle tavoitteissa ja tavoitteet mainitsee vain muutama vastaaja. Näyttääkin siltä, että ainakin tässä vaiheessa yritykset ”ovat mukana”, mutta eivät vielä kovin aktiivisesti käytä kanavan kaikkia mahdollisuuksia.

Hakukonemarkkinoinnin, verkkomainonnan ja sähköpostin ylivoimaisesti tärkein tavoite on odotetusti myynnin lisääminen. Verkkomainonnalla tavoitellaan jonkin verran myös brandin vahvistamista ja sähköpostilla viestinnän tehostamista. Mobiilikanava puolestaan profiloituu nimenomaan palvelun parantamisen tavoitteluun, mutta jonkin verran kanavaa käytetään myös suoraan myynnin lisäämiseen sekä viestinnän tehostamiseen.

Taantuman vaikutus väistynyt

Digitaalisten kanavien perinteisiin markkinointikanaviin kohdistama paine jatkuu edelleen. Vuosi sitten digibarometrissä havaittu perinteisten sähköisten kanavien (tv ja radio) korvaamisaikeet ovat kuitenkin jonkin verran laantumassa. Talouden kehityksen oltua ennakoitua parempi perinteiset kanavat saivat markkinointieuroja takaisin huomattavasti enemmän kuin yritykset olivat arvioineet. Sen sijaan esimerkiksi esitteet ja katalogit ovat edelleen korvautumassa puhtaasti digitaalisella materiaalilla jopa kiihtyvässä määrin.

‒ Taantuman jälkeen digitaalisten kanavien osalta on palattu normaalimmalle kasvu-uralle. Viime vuoden barometrissa havaittu hyppy jäi poikkeukseksi. Mitään merkkejä kasvun laantumisesta ei sen sijaan ole. Digitaalinen markkinointi tulee edelleen kasvattamaan osuuttaan sekä ulos syydetyistä markkinointieuroista että yritysten sisäisestä markkinointityöstä, Pohto kertoo.

DiViA-foorumi on Aalto University Excutive Educationin digitaaliseen markkinointiin ja asiakkuuksien johtamiseen keskittyvä foorumi, jossa on vuosittain mukana noin 100 suomalaista yritystä oppimassa muuttuvan markkinoinnin uusimpia tuulia. Suomalaiset markkinoijat kokoontuvat DiViA-foorumin seminaareihin 7 kertaa vuodessa. Vuoden 2011 Divia alkaa 3.3.

Lisätietoja:

Digibarometri 2011.pdf

Lisämateriaalia digimarkkinoinnin barometrista www.divia.fi

Petteri Pohto, DiViA-tiimi, puh. 050 367 6956, petteri.pohto(at)scankyselypalvelut.fi

Thomas Michelsson, Aalto University Executive Education, DiVia-ohjelmajohtaja,

puh. 050 360 3486, thomas.michelsson(at)aaltoee.fi

Meistä on moneksi.

#kustannustehokas #kaikkikunnossa #verkkosivut #mainonta

Meistä on moneksi.

#kustannustehokas #kaikkikunnossa #verkkosivut #mainonta