Advertoriaali - Toimii kuin artikkeli

Advertoriaali on yrityksen tuotteen tai palvelun esittely, jossa yrityksen toimintaa esitellään asiakkaan toivomalla tavalla.

Sisältöyhteistyö-artikkelien (Advertoriaali) hinnat sisältävät artikkelien kirjoittamisen, kuvaukset ja tapaamiset pääkaupunkiseudulla. Asiakas saa nähtäväksi valmiin artikkelin vedoksen ja hyväksyy vedoksen ennen julkaisua. Artikkeli julkaistaan myös verkossa. Asiakas voi halutessaan edelleen hyödyntää toteutuneita artikkeleita sekä kuvia myös omassa markkinoinnissa ja viestinnässään.

Edut lyhyesti:

  • Yrityksen tuotteen tai palvelun esittely asiakkaan toivomalla tavalla.
  • Artikkeli julkaistaan lukijakunnalle halutussa laajuudessa ja aikataulussa.
  • Artikkeli julkaistaan verkossa automerkit.fi sivustolla
  • Yritys voi hyödyntää artikkelia myös muussa markkinoinnissa ja kotisivuilla (ei samana artikkelina toisessa mediassa).

Koot:

  • Aukeama (530x360 mm)
  • 1/1 sivua (255x360 mm)
  • 3/4 sivua (255x265 mm)
  • 1/2 sivua (255x175 mm) 

Meistä on moneksi.

#kustannustehokas #kaikkikunnossa #verkkosivut #mainonta